2010. június 24., csütörtök

Kiskő, Kisas, Szentegyház völgye - Szomoróc helynevei 1864-ben

(A szomoróci előljárók Pesty Frigyes kérdőívére küldött válaszai )

1. Megyének, kerületnek, járásnak, széknek neve, hová ezen község tartozik:

Vas megye, Sopronyi kerület, Eörségi járás, és Szombathelyi törvényszék

  1. A községnek hányféle neve él most?

Csupán egy neve, Szomorócz ismeretes, ez ismeretes országszerte valamint helybeli elterjedéssel is.

  1. Volt-e a községnek hajdanában más elnevezése?

Nem volt.

  1. A község mikor említtetett legkorábban?

A régiség e tekintetére nézve a legkorábbi említés nem tudatik.

5. Honnan népesíttetett?

Hasonlag a népesíttetés nem tudatik.

5. Mit lehet tudni köztudomásból?

Semmit nem lehet tudni.

A község határában előforduló nevek ím ezek a következők:

Kertek – belső telkek

Puszta Szőllő ally – mezei szántóföld és szőllőhegy

Nagytói fordulat – szántóföld és szőllőkert

Szedernyésd – egy része szántóföld és rét, [más része] bükkös és fenyves erdő

Bükkös – bükkös, nagyobb része [már] fenyves parlag és bokros irtvány

Kisas – csupán szántóföld

Kiskő – árkos és több vegyített bokrokból álló, haszontalan fák vannak [benne], hol vasdarabokat lehetett több ízben találni. Ennek északi részén nyúlló föld – szántóföld, felső részén, annak északi végén Kis mezei szőllőhegy, hasonlag hosszú, mely[nek] szinte [= szintén] szántóföld nagyobb része

Söprüsd – parlagi legelő, fenyves és közben egy kis szőllőkert

Nagyrét Külső, Nagyrét Belső – patakvíz-folyás hasítja

Nagysari és Gátpart – szinte rét és azután sok rókalyuk, majd szántóföld és fenyves egy kevés tölgyfákkal elegyítve, hol téglavetni való homok is találtatik

Nyárasallyi rétek

Belsőoldali szántóföldek és fenyvesek

Szentegyház völgye – egy része szántóföldekből, fenyvesből és parlagföldekből áll. Ezen érintett völgynek északi részén van egy nagy domború hegy, hol ezelőtt mintegy 90 évvel templom állott, a villám által széjjel szóratván [elpusztult], miből azonban a kerczai ref templom építtetett. Azon említett templom körül temetőkert is volt, ahova ezelőtt mintegy 40 évvel a Kerka folyó községi lakosok [= a Kerka folyó melletti községek lakosai] is temetkeztek.

Iskolakert – hol néptanító volt

Vásárhely – hol jelenleg szántóföld van, a templom fennállása alkalmával búcsúk voltak [itt], amely búcsú jelenleg a senyeházi községbe esik és ok nélkül ott tartatik meg

Papárok – bükkös erdőből áll, papi, volt jobbágyi birtokosok a tulajdonosai Csertán

Nagyvölgy – hol csupán bükkerdő van

A községben előforduló való nevek a legpontosabban felirattattak [ezt] aláírásunkkal is megerősítjük.

Kelt Szomoróczon, Augustus 24-én 1864

Orbán János mk bíró

Ingiszi István mk eskütt

[mk = maga kezével]

Előttem:

Kapornaky Sándor jegyző

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése