2009. március 15., vasárnap

"Azon örüljetek, hogy a ti neveitek felirattattak a Mennyben" - Újabb adat Sanyaházi Györgyről

Néhány héttel ezelőtt még csak feltételeztem, hogy Sanyaházi György prédikátor esetleg azonos lehet a Senyeházán élt Csippán Györggyel. ( "Elpusztultanak Istennek templomi" ...) Újabb adattal Semsey Balázs múzeológus, az Iparművészeti Múzeum munkatársa segített, aki elküldte nekem a Tök község régi református templomának mennyezetén olvasható szöveget, amely így szól:
-->ez / isten / szent házában / a padlásnak és az alatta / a praedikallo szeknek meg/ujjittatasok lett sanyahazi / cs: györgy: ez helysegbeli praedi/katorságának huszonkilenczedik / esztendejeben r komáromi / asztalos szabó istván és magá/val levő istvány és jánosnak / áltolok. ách mester pátyi / a mihály – Luc: C: 10 V 20: / Azon örüllyetek hogy ati Nevei/tek fel irattattak Mennyben / Anno 1740 / 2 Septembris A Sanyaházi Cs. György feliratból gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy Sanyaházi (senyeházi) Csippán Györgyről van szó, aki 1740-ben már huszonkilenc esztendendeje volt prédikátor a faluban. Az ő idejében épülhetett maga a református templom is, amelyet 1740-ben festett deszkamennyezettel láttak el. Az 1900-ban átépítés miatt a deszkamennyezet lebontották és eladták az Iparművészeti Múzeumnak. Később a festett mennyezet egy ideig a Bartók Múzeum koncerttermét díszítette, majd visszakerült az Iparművészeti Múzeum Bútorgyűjteményébe. A Sanyaházi György által komáromi festő-asztalosokkal készítettett mennyezet néhány kazettája rövidesen Berlinben kerül kiállításra. A Német Történeti Múzeumban (Deutsches Historisches Museum) mutatják be a "Kálvinizmus - Reformátusok Németországban és Európában" (Calvinizmus - Die Reformierten in Deutschland und Europa) című rangos kiállításon, amelyet Kálvin János születésének ötszázadik évfordulója alkalmából rendeznek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése