2009. október 2., péntek

Ali kanizsai szpáhi levele a hodosiaknak (1644)

365 évvel ezelőtt Ali végkanizsai (nagykanizsai) szpáhi a következő levelet írta a hodosiaknak:

"Mi Ali iszpaja, Végkanizsa várában lakozó, ti, kik vagytok hodosi bírók és polgárok, úgy hallom a falut meghagyomlottátok, szentpéteri hajdukat a szentegyházba beeresztétek. Az vitézek, egész sereg bizony rátok megharagudott volt, de van 15 napja, nagyságos pasához, agához járván sok könyörgéssel üket megengesztelvén, ím mind nagyságos pasa úr címeres hitlevelét, vitéz fő-fő agák pöcsétes levelét nektek küldtem. Semmit se féljetek, hanem 2 szekér 15 gyalog emberrel besiessen jünni, szomoróciak egy részét, 50 foréntot meghozzátok! Az vajat mind behozzátok, Az kiknek sót adtam vajért, azok is meghozzák, mihelyen ez levelem érkezik, egy órát is ne késsetek! Fejemre felelek, senki titeket nem bánt.
Az ki deszkákkal a szentegyház környékét becsináltottátok, az elbontsátok, mert nagyságos pasa úr úgy parancsolt!
Kiskapornak is, Szo/moróc/ is felet, vajat behozzák! Ezt el ne mulassátok!
Költ Kanizsán Anno 1644 idem qui supra"

Ali szpáhi a hodosiakkal együtt a kapornakiakat és a szomoróciakat is felszólítja az adók és ajándékok beszolgáltatására. A levélből kitűnik, hogy a hodosiak templomukat kisebb erődítménnyé kezdték alakítani, köré deszkapalánkot építettek. A fenyegető levél ennek azonnali elbontását is elrendeli.

A levelet Benczik Gyula közli a Régi templomos helyek az Őrségben c. tanulmányában. (Kiadta a Kercaszomori Önkormányzat 2001-ben.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése