2009. június 29., hétfő

Régi őrségi nemzetségek 3. - a Szép család

Az Őrség Szép nevet viselő családjainak lakóhelye az 1500-as évek közepétől egészen az 1700-as évek közepéig kizárólag Bükalja és Szomoróc volt. A két településen a Szép (Zeep, Zep) nevűek nem csupán “elő - előfordultak”, hanem gyakran a többséget alkották. 1550-ben Szomorócon Szép (Zyep) András, Szép Balázs és Szép Benedek nevét említik. 1555-ben Szomorócon összeírt 7 családfő közül 5 a Szép (Zep) nevet viselte. 1630-ban az Őrségben öt Szép család élt, három Szomorócon, kettő Bükalján. Százötven évvel később, 1751-ben Szép Ádámot, Szép Györgyöt, Szép Jánost, Szép Mihályt, Szép Mihályt (másik), Szép Miklóst - mint családfőket - Bükalján írták össze – tehát ebben az évben a faluban hat Szép nevű család lakott. A szomszédos Szomorócon további – kettő (egy újabb – Szép Mihály, és egy másik Szép János)
Az 1785-ben névsorban szereplő senyeházi Szép János az első, akinek neve nem az előbbi két község valamelyikéhez kapcsolódik.
Egyelőre nincs rá konkrét adat, de megfontolandó hipotézis: a Szomorócon és Bükalján a XVI. közepén igen jelentős súllyal jelenlévő Szépek, a Szomorócnak is nevet adó Zomor leszármazottai lehettek. Zomor – mint e helyhez kötődő személyről - 1409-ből van adatunk, Szomorócot (ezen a néven) – ebben az időszakban (1393-ban) említik először.
A szűkebben vett Őrség mellett Szép nevűeket találunk a közeli Szentgyörgyvölgyön és Nemesnépen is. Csak alapos kutatás deríthetné fel, hogy ugyanannak a nemzetségnek a két ágáról van-e szó. Szentgyörgyvölgy egykori őreinek a XV-XVI. században sikerült nemesi rangot szereznie, a szomoróciak és bükaljaiak őri kiváltságaikat elveszítve, jobbágyok lettek.
Az 1700-as- 1800-as évek fordulóján Pápán működött Szép Ábrahám ügyvéd. Az őrségiek 'korifeusa”, az “arany szabadság visszaszerzése” iránti törekvéseik támogatója volt. Szép Sámuellel (testvérével?) együtt, a református kollégium őrségi alumnusait is rendszeresen segítette.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése